KURUMSAL

Enerji Yönetim Sistemi

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak; seramik karo üretim süreçlerinde Enerji Yönetim Sisteminin kurulması, işletilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda hareket edeceğimizi taahhüt ederiz.

  • Enerji Yönetim Sistemi çerçevesinde yapılan tüm çalışmalarda, enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasının ön planda tutulacağını,
  • Tüm üretim proseslerinde enerji verimliliğine yönelik etüt çalışmaları yaparak enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi, bunun için sürdürülebilir model oluşturmayı, gerekli bilgi ve kaynakları sağlamayı,
  • Verimlilik artırıcı projeler hazırlamayı ve bunların hayata geçirilmesinin sağlanmasını,
  • Yapılacak yatırımlarda enerji verimliliği yüksek, doğa ve çevre dostu inovatif teknolojiler kullanmayı, emisyonlarımızı azaltmaya yönelik uygulamaları tercih etmeyi,
  • Enerji verimliliğini arttırmaya katkı sağlayan gerekli bilgi ve kaynaklara yönelik yatırımlar gerçekleştirmeyi, üretimi enerji verimliliğini dikkate alan tasarımlarla desteklemeyi,
  • Isı geri kazanımlarında üretilen ısı enerjisinin masse hazırlama prosesinde optimum fayda sağlayacak ölçüde kullanılmasını ve proses gereği oluşan atık ısıları değerlendirmeyi,
  • Satınalma süreçlerinde alımı yapılacak ürün ve hizmetler için enerji verimli teknoloji ve uygulamaların tercih edilmesini,
  • Yürürlükte olan ve sorumlu bulunduğumuz tüm enerji yasal ve diğer şartlarına uymayı,
  • Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşteri ve paydaşların enerji bilincinin geliştirilmesini sağlamayı,
  • Risk ve fırsat yönetiminin etkin bir şekilde sürdürülüp, Enerji Yönetim Sistemini mevcut yönetim sistemleri ile entegre ederek belirli periyotlarla gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi